چاپ کردن این صفحه

گزارش اردوی موسسه یاسمن شعبه یوسف آباد

اردوی موسسه زبان یاسمن شعبه یوسف آباد در روز سه شنبه 11/3/95 با حضور 80 نفر از کودکان و نوجوانان 5 تا 12 سال در مرکز تخصصی هوش حرکتی تبسم اجرا شد.

 

در این اردو برای والدین جلسه ی آشنایی با فعالیت های مرکز تخصصی اجرا گردید و کودکان و نوجوانان از ساعت10 الی 30/11 در فضایی گرم و دوستانه به تفریح و شادی پرداختند.

این برنامه زیر نظر موسسه تخصصی هوش حرکتی تبسم در مرکز تخصصی تبسم اجرا گردید.