چاپ کردن این صفحه

دوره‌های تربیت مربی

اولین آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای هوش حرکتی راه اندازی گردید.

 

برگزاری دوره های تربیت مربی هوش حرکتی زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.

خانم فریده عباسیان اولین مدیر, موسس و مربی هوش حرکتی آموزشگاه آزاد هوش حرکتی در کشور میباشد.

 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای هوش حرکتی در تهران در حال فعالیت است. افراد علاقه مند به شرکت در دوره های هوش حرکتی می توانند با مراجعه به این آموزشگاه مدرک این حرفه جذاب و در آمد زا رادریافت کنند. درپایان دوره به هنرجویان مدرک رسمی بین المللی هوش حرکتی اعطا میگردد.