چاپ کردن این صفحه

مرکز تخصصی هوش حرکتی تبسم

اولین مرکز تخصصی هوش حرکتی در کشور راه اندازی گردید.

این مرکز با رویکرد توسعه و تقویت مهارت های حسی- حرکتی و پرورش رفتارهای حرکتی هدفمند ویژه افراد عام و خاص با حضور سردار سلامی افتتاح گردید .

این مرکز, اولین مرکز پیشگیری و ارتقا سطح سلامت افراد بویژه بیماران صعب العلاج می باشد.

در مراسم افتتاحیه برای اجرای مهارتهای هوش حرکتی بصورت نمادین از گروهای هدف بصورت گروهی استفاده گردید. گروه شرکت کننده در این همایش عبارتند از: افراد ذهنی حرکتی ، ام اس، جسمی حرکتی، کم توان ذهنی حرکتی و افراد عادی.